Hizmetler

AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesinde aşağıdaki alanlarda psikolojik değerlendirme ve psikoterapi hizmetleri verilmektedir:

Psikolojik Değerlendirme Alanları:

 • Psikolojik bozukluklar

 • Kişilik

 • Zeka

Psikoterapi Alanları:

 • Kaygı bozuklukları (Fobik durumlar, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif-kompulsif ve panik bozukluklar)

 • Cinsel fonksiyon bozuklukları

 • Yeme bozuklukları

 • Duygulanım bozuklukları (Depresyon)

 • Uyum bozuklukları

 • Davranış bozuklukları

 • İletişim problemleri

 • Stres

 • Sınav Kaygısı

 • Sigara bırakma

 • Ayrılma boşanma süreci ve sorunları

 • İlişki sorunları

 • Yaşam olaylarına uyum/adaptasyon